“ÉRTÜNK” – MUNKAKÖZÖSSÉG

kep2

2006-ban alakult meg óvodánkban az „Értünk” – környezeti nevelés az óvodában munkaközösség, amely Pécs város és Baranya megye Zöld Óvodáival közösen működik. A munkaközösség vezetője Somogyiné Papp Éva. Kölcsönösen és tudatosan segítjük egymás szakmai tevékenységét, fejlődését. A nevelőmunka további lehetőségei a gyermekek és családjaik környezettudatos szemléletformálásának érdekében személyes konzultációval, tapasztalatcserével történnek. Egyik fő célkitűzés a Zöld Óvodai tevékenységgel összefüggő partnerkapcsolatok folyamatos bővítése, fejlesztése, valamint a kapcsolattartás tartalmának és formáinak gazdagítása.

kep1

Zöld Óvoda Bázisintézményként még nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodák felkutatására, az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására, koordinálásra, mentorálásra. Segítjük a leendő Zöld Óvodákat a cím elnyerésére való felkészülésben, a pályázat megírásában. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartunk társintézményekkel, valamint a város szakmai és civil szervezeteivel. A társadalmi szervezetekkel korábban kialakított kapcsolatokat ápoljuk, elősegítjük az óvodák bekapcsolódását a város környezetvédelmi programjaiba. Az óvodapedagógusok aktív közreműködésükkel segítik elő az összejövetelek sikeres megvalósítását. Munkánkat jellemzi az óvodapedagógusok együtt gondolkodása, tapasztalatcseréje a fenntarthatóság pedagógiájának jegyében. A Zöld óvodák kapcsolatainak bővítése, munkájuk, tárgyi és személyi környezetük megismerése óvodalátogatás során is megtörténik. Részt veszünk környezetvédelmi tervező, elemző, értékelő tevékenységekben, innovatív megoldások közös felkutatásában. Az „Értünk” munkaközösséget szeretnénk a továbbiakban más- szemléletükben hasonló- óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számára, valamint a városon kívül a régió (Baranya, Tolna, Somogy megye) Zöld Óvodáira is kiterjeszteni.