Út a Zöld Óvodához

Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag élményszerzési lehetőség biztosítása jellemzi. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére. Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat. Számtalan, a gyerekekkel könnyen elérhető élmény- ismeret- és tapasztalatszerzési helyszín található a szűkebb és tágabb környezetünkben: Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály Kulturális Központ, múzeumok, gyermekkönyvtár, bábszínház, állatkert és terrárium, állatmenhely, erdei óvoda, Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatóközpontja, PTE botanikus kertje, Malomvölgyi tó, Mecsek kirándulóhelyei. A lakóhely megismeréséhez, épített környezetünk védelmére neveléshez kapcsolódó témakörünk a „Pécs az én városom”. Meghatározó környezeti tényező számunkra a Mecsek hegység és környéke, melynek adottságait felhasználjuk a természeti környezet megismerése és védelmére nevelés céljából (pl. medvehagyma, bánáti bazsarózsa). A gyermekeknek lehetőségük van az élmény- és tapasztalat alapú ismeretszerzésre, a megszerzett ismeretek kipróbálására, gyakorlati alkalmazására (gyümölcs- és zöldségsaláta készítés, savanyúság eltevés, gyógynövények felhasználása, illatzsák készítés, kerti munkák, növények gondozása,). Az állatok gondozásával kapcsolatos felelősséget, és feladatokat a csoportszobában az akváriumok által közvetlenül tapasztalhatják meg. Az évszakonként változó természetsarkokban gyűjtik és figyelik meg a gyermekek a természet által adott kincseket. Az egészséges táplálkozás jegyében rendszeressé és természetessé váltak óvodánkban a zöldség és gyümölcsnapok. Óvodapedagógusaink élnek az innovatív tanulási lehetőségekkel. A tanítás, tanulás korszerű módszereit alkalmazzák: múzeumpedagógia, drámapedagógia, élménypedagógia, szenzitív módszerek, kooperatív tanulás, projekt módszer, terepi tapasztaltatás, kísérletezés, felfedezés. Céljaink megvalósítását elősegíti az esztétikusan és korszerűen kialakított óvodai környezet, a természetes alapanyagú játékok. Óvodánk mind az öt csoportszobájának más-más elrendezése, egyéni arculata van. A bútorok és berendezési tárgyak, eszközök segítik a környezetbarát szemléletmód megalapozását. Szakmai könyvek beszerzésével folyamatosan bővítjük az intézményi könyvtárat, amelynek fontos tartalma a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalom. A könyveket a Fürkész oktatószobában helyeztük el, hogy a gyermekek és családtagjaik is könnyen hozzáférjenek. Óvodánkban a takarékossági rendszer kiépített a villany-, és a vízhasználat terén. A levegő illatosítására illatzsákokat használunk. Az udvar növényeinek öntözése gyűjtött esővízzel történik, az udvaron komposztáló áll rendelkezésünkre. A szelektív hulladékgyűjtés az óvoda egész épületében biztosított, valamint évente kétszer szervezünk papírgyűjtést, és rendszeresen gyűjtjük a műanyag kupakokat. Óvodaudvarunk növényállományának folyamatos és szakszerű ápolására, megújítására törekedtünk. Új növények telepítésekor őshonos, és jellegzetesen helyi fajokat választottunk. Virágoskert, gyógy-és fűszernövény kert, és magas-ágyás kialakításával teremtettünk lehetőséget a gyermekek kerti munkájához. A gyermekek részt vesznek az évszaknak megfelelő kertgondozásban, amelyhez gyermekméretű szerszámokat (lombseprű, gereblye, kapa, lapát, seprű, kanna, kuka) használnak. Az óvodai élet szervezésében a lehető legtöbb időt biztosítunk a mozgásra, sétára, kirándulásra. Az óvodánk udvara tágas, árnyékolását hatalmas lombkoronájú fák és egy nyitott fedett szín biztosítják. A folyadékpótláshoz ivókút áll a gyermekek rendelkezésére. Hagyománnyá vált, hogy az óvodai rendezvényeknek is mindig része valamilyen módon a mozgás pl.: családi futás, ügyességi és akadályverseny, zenés torna, táncház. Az udvar a mozgásfejlesztésen kívül lehetőséget nyújt a Zöld Óvoda szellemiségének gyakorlati megvalósítására is. Kialakított tanösvényünk részei: madárbarát kert, fűszer-és gyógynövénykert, konyhakerti magas-ágyás, lepkekert, kiserdő, növénysimogató, földablak, és tematikus forgatóoszlop. 2010-ben megkaptuk a Madárbarát Óvoda címet. Megfelelő odúkkal, madáretetőkkel és növények telepítésével fészkelő és búvóhelyet biztosítunk az énekesmadarak számára. Tárgyi feltételeink alakításában, fejlesztésében nagy segítséget nyújt az óvodai alapítvány, és a szülők. Közösségi munka keretében sor került az udvar felújítására, zöldfelületének megújítására, növelésére, virágosításra. Az eredményesség érdekében folyamatos és hatékony kommunikációra törekszünk velük, a Zöld faliújságon helyezzük el a figyelemfelhívó, ismeretterjesztő információkat.

Intézményünkben fontos szerepe van a hagyományok ápolásának, amelyek többnyire az óvodai élet ünnepeihez és a zöld jeles napokhoz, illetve a néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódnak: Teréz napi virágültetés, néptánc tanítás, bekapcsolódunk az Autómentes Nap városi rendezvényébe, Madarak és Fák Napi egész napos kirándulás, az Állatok Világnapját a családok bevonásával tartjuk. A „Ne vásárolj semmit” nap kapcsán felhívjuk a szülők figyelmét a túlfogyasztás mérséklésére, és összekapcsoljuk a másokon való segítségnyújtásra, ajándékozásra. Így jött létre a „cipős doboz ajándék” gyűjtési akciónk, amelyet a város Zöld Óvodáival közösen szervezünk, és a családoktól kapott csomagokat a Caritas közvetítésével minden évben eljuttatjuk a rászorultaknak. Szintén a többi Zöld Óvoda bevonásával rendezzük immár ötödik éve a Köztársaság téren a „Madárkarácsonyt”. Ez a program a médiának köszönhetően városunkon túl is ismert hagyománnyá vált.

Óvodánk valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt, pozitív mintát nyújtanak az ökológiai szemléletformálás, az egészséges életvitel terén mind a gyermekek, mind a szülők és egyéb partnerek számára. Nevelőtestületünk tagjai önképzés, továbbképzés során számos környezeti és egészségneveléssel kapcsolatos előadáson, tanfolyamon, konferencián vett részt. Óvodánk felvállalta a házigazda, illetve a szervező szerepét is ezek lebonyolítására (Zöld Óvoda Hálózat Kistérségi Konferencia 2009, KOKOSZ „Földön, vízben, levegőben” akkreditál továbbképzés 2011). A külső továbbképzések mellett szakmai munkaközösségeket is alakítottunk. Az általunk működtetett munkaközösségek az elmúlt évek során óvodaiból óvodaközivé, városi szintűvé fejlődtek. Az „Ügyes kezek” munkaközösség tematikája a néphagyományok, népi kismesterségek megismerésére épül, amely a jövő nemzedéke számára közvetítendő érték. 2006-ban megalakítottuk az „Értünk” – környezeti nevelés az óvodában munkaközösséget, melynek a teljes nevelőtestületünk tagja. Munkaközösségünk nyitott a városunk környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodapedagógusai felé, és lehetőséget kínáltunk/kínálunk a bekapcsolódásra. Kölcsönösen és tudatosan segítjük egymás szakmai tevékenységét, fejlődését. Egyik fő célkitűzés a Zöld Óvodai tevékenységünkkel összefüggő partnerkapcsolatok folyamatos bővítése, fejlesztése, valamint a kapcsolattartás tartalmának és formáinak gazdagítása. A Zöld Óvoda Hálózathoz tartozó óvodákkal igyekeztünk szakmai kapcsolatot kialakítani pl.: a kecskeméti Ifjúság Úti, és a tihanyi Visszhang Óvoda nevelőtestületével. A kölcsönös óvodalátogatásaink, valamint továbbképzésen való együttes részvételünk alkalmával lehetőség nyílt tapasztalatok kicserélésére, közös útkeresésre. A városunkban 2006 óta fokozatosan bővült Zöld Óvodákkal is felvettük a kapcsolatot, munkaközösségünk tevékenységébe bevontuk őket. Jelenleg tizenegy pécsi Zöld Óvodával vagyunk szoros szakmai kapcsolatban. Zöld Óvoda Bázisintézményként még nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodák felkutatására, az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására, koordinálásra. Segítettük a leendő Zöld Óvodákat a cím elnyerésére való felkészülésben, a pályázat megírásában. A vidéki partneróvodáink köre is bővült: kölcsönös óvodalátogatást szerveztünk a paksi Hétszínvirág óvodával (2011,2012). A villányi Kikerics Óvoda is csatlakozott a munkaközösséghez, mentori tevékenységünk eredményeként 2013-ban ők is elnyerték a Zöld Óvoda címet. 2011-ben a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének tagjai lettünk. Oktatóközpontként kapcsolatrendszerünk jelentősen kiszélesedett. Bekapcsolódtunk a KOKOSZ óvodai tagozatának életébe, részt vettünk óvodalátogatáson a tiszavasvári Fülemüle (2011), és a szombathelyi Szűrcsapó óvodában (2012). Szakmai kapcsolatot tartunk a közeli iskolákkal, bölcsődével, társintézményekkel, valamint olyan szakmai és civil szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez, pedagógiai innovációs törekvéseink megvalósításához, amelyek által biztosított a tevékenységünk társadalmi hatása. Figyelemmel kísérjük és aktívan részt veszünk városunk környezetvédelmi és egészségügyi programjaiban. Pécs városa az „Ökováros-Ökorégió”, a „Lépj-Légy Pécs Jövője”, a BIOKOM Kft.-Zöld Suli programja és a fenntartó önkormányzat által hirdetett környezetvédelmi pályázatok elindításával feladatának tekinti a környezeti nevelés segítését, a környezettudatos gondolkodás fejlesztését. Óvodánk évekig részese volt a Pécsi Gyermekklinika által folytatott IDEFICS elhízást megelőző, valamint a Fogászati Klinika ELMEX fogászati prevenciós programjának. A Zöld-Híd Alapítvány „Öko-kuckó” interaktív környezetvédelmi oktató programjait is megismertetjük gyermekeinkkel.

Felsorolni is nehéz, mennyi óvodai, illetve városi környezetvédelmi programon vettünk részt, és ezek által bővítettük imereteinket, kapcsolatrendszerünket. Eredményeinket szeretnénk megőrizni a jövőben is, és további környezetpedagógiai munkálkodásunkat az örökös Zöld Óvoda címhez méltóan, valamint bázisintézményként folytatni.

Intézményünk és szakmai munkánk megismertetésével kapcsolatban nyitottak vagyunk, minden látogatót szeretettel várunk!